Het Open Leercentrum
Het Open Leercentrum is een plaats waar iedere Amsterdammer van ongeveer 17 tot 100 jaar kan binnenlopen om iets te leren, en dan meteen gratis aan de slag kan. Bijvoorbeeld: Nederlands leren, oefenen voor het inburgeringsexamen, hulp bij het schrijven van een CV of een sollicitatiebrief, leren omgaan met de computer, een vraag over opvoeding, leren typen, theorielessen voor het rijbewijs, etc. Zo hoopt Stichting Open Leercentrum Amsterdam West haar doelstelling, het mogelijk maken van drempelloze educatie voor iedereen, beter te realiseren.
De bezoekers worden geholpen door deskundige vrijwilligers.
Heeft iemand  een leervraag waarvoor het Open Leercentrum zelf geen adequaat aanbod heeft, dan zal doorverwezen worden naar andere instanties of scholen.
Stichting Open Leercentrum Amsterdam West heeft momenteel 2 Open Leercentra: in Bos en Lommer, in de Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, en in de Spaarndammerbuurt, in de bibliotheek in de Spaarndammerstraat 490.

De website
Een belangrijk middel om aan de leerwensen van de de doelgroep te voldoen is de website openleercentrum.com, waarin links naar zo veel mogelijk educatief materiaal op allerlei gebied zijn opgenomen. Iedereen kan thuis gebruik maken van de website. Met de website hopen we zoveel mogelijk drempels weg te nemen op educatief gebied. Van de website kan natuurlijk ook gebruik gemaakt worden door instanties, zoals bibliotheken, buurthuizen, inloopcentra, scholen etc. Heeft u vragen hierover: neem contact met ons op!

Stichting Open Leercentrum Amsterdam West
Stichting Open Leercentrum Amsterdam West is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in september 2019 door Marijke Wessel (voorzitter), Toos v.d. Linden (penningmeester) en Uke Veenstra (secretaris), allen lid van het team van vrijwilligers die het Open Leercentrum draaiende houden.
Doel van de stichting is iedereen, maar met name lager opgeleiden, de kans te geven zich via scholing te ontwikkelen en zijn/haar positie te verbeteren in onze huidige kennismaatschappij.
Dat doet de stichting door het aanbieden van gratis begeleiding van professionele kwaliteit op het gebied van NT2 onderwijs, computervaardigheden, solliciteren, rekenen en dergelijke.
Bent u geïnteresseerd in samenwerking met Stichting Open Leercentrum Amsterdam West, of wilt u meer informatie, vul dan het contactformulier in.

Sponsoring
Wilt u ons initiatief ondersteunen? Elke hulp is welkom! Ook reclame op één van onze websites behoort tot de mogelijkheden. Bel ons of stuur een bericht.

Vrijwilliger worden?
Het Open Leercentrum en Stichting Taalmenu hebben regelmatig vacatures voor vrijwilligers. Stuur ons een e-mail!

Close Menu